Disclaimer

Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólnoinformacyjny. Nie stanowią porady prawnej, finansowej ani medycznej. Zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem, doradcą finansowym lub specjalistą medycznym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie informacji zawartych na tej stronie.

Informacje dostępne na tej stronie nie są gwarantowane jako dokładne lub kompleksowe. Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do dokładności, kompletności ani przydatności do jakiejkolwiek celu informacji zawartych na tej stronie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej, w tym utratę zysków, utratę danych lub inne bezpośrednie lub pośrednie szkody.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie działania prawne, które mogą być podjęte przeciwko Tobie w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Korzystając z tej strony internetowej, akceptujesz te warunki użytkowania.

Dodatkowe Ostrzeżenia

Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności żadnych informacji dostarczanych przez źródła zewnętrzne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść żadnych stron internetowych trzecich, do których mogą prowadzić linki na tej stronie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej.
Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego ostrzeżenia, skontaktuj się z nami.

Czy ukończyłeś 18 lat?


This will close in 0 seconds